Privacyverklaring


Yoppers Groene Hart verwerkt persoonsgegevens.
Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. 

Yoppers Groene hart houdt alleen uw naam en e-mailadres bij. 

 

Van wie verwerkt Yoppers Groene Hart persoonsgegevens? 

Yoppers groene hart verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben.  

Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

  • leden, die aangesloten zijn bij de Parkinson Vereniging; 

  • belangstellenden, donateurs, vertegenwoordigers van ParkinsonNet.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
 
Alleen de voorzitter en de websitebeheerder van Yoppers groene hart verwerken de persoonsgegevens. Dit geldt overigens alleen voor de naam en het e-mailadres. De meer persoonlijke gegevens horen bij het lidmaatschap van de Parkinson Vereniging. 

 

Waarvoor verwerkt Yoppers Groene hart persoonsgegevens? 
 
yoppers groene hart verwerkt persoonsgegevens voor het regelmatig verzenden van de Nieuwsbrief. Bij aanmelding voor een bijeenkomst wordt dit ook door middel van een e-mail bevestigd. 

Mocht u geen Nieuwsbrief meer willen ontvangen kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden. U wordt dan direct uit het relatiebestand verwijderd. 

 

Verwerkt yoppers groene hart ook bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, godsdienst, ras, seksuele voorkeur, BSN-nummer, etc. Deze gegevens worden alleen door de Parkinson Vereniging bijgehouden en NIET door yoppers groene hart.

 

Hoe gaat Yoppers groene hart met uw persoonsgegevens om? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen Yoppers groene hart of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. 

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Niemand kan bij uw gegevens. Dit kunnen alleen de voorzitter en de websitebeheerder van yoppers groene hart. 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 

Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals bezoekersaantallen van maximaal één jaar, juist te kunnen blijven genereren. 

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Yoppers groene hart gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door yoppers groene hart kunt u terecht bij de de voorzitter van yoppers groene hart. U kunt altijd contact opnemen via info@yoppersgroenehart.nl

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Yoppers groene hart behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt deze privacyverklaring  raadplegen via onze website www.yoppersgroenehart.nl